15 Temmuz 2024 Pazartesi - 12:16
Öneriler:
Anasayfa / A ile başlayan kelimeler / A ile başlayan 14 harfli kelimeler
a ile başlayan 14 harfli kelimeler

A ile başlayan 14 harfli kelimeler

A ile başlayan 14 harfli kelimeler sayfamızda listelenmiştir. Kelimelerin anlamlarını listelerin alt kısmında bulabilirsiniz.

 • ABANDIRABİLMEK
 • ABANDIRIVERMEK
 • ABANOZLAŞTIRMA
 • ABARTILABİLMEK
 • ABİDELEŞTİRMEK
 • ACAYİPLEŞTİRME
 • ACELELEŞTİRMEK
 • ACEMİLEŞEBİLME
 • ACEMİLEŞİVERME
 • ACILAŞTIRILMAK
 • ACIMASIZLAŞMAK
 • ACINDIRABİLMEK
 • ACİZLEŞEBİLMEK
 • AÇIKLANABİLMEK
 • AÇIKLAŞTIRILMA
 • AÇIKLATABİLMEK
 • AÇIKLAYABİLMEK
 • AÇIKLAYIVERMEK
 • ADDEDİLEBİLMEK
 • ADIMLAYABİLMEK
 • ADLANDIRABİLME
 • ADLANDIRIVERME
 • AFFEDİLEBİLMEK
 • AFFETTİREBİLME
 • AFFOLUNABİLMEK
 • AFYONKARAHİSAR
 • AĞAÇLANDIRILIŞ
 • AĞAÇLANDIRILMA
 • AĞDALAŞABİLMEK
 • AĞDALAŞIVERMEK
 • AĞDALAŞTIRILMA
 • AĞIRLANABİLMEK
 • AĞIRLAŞABİLMEK
 • AĞIRLAŞTIRILMA
 • AĞIRLATABİLMEK
 • AĞIRLAYABİLMEK
 • AHENKLEŞTİRMEK
 • AHMAKLAŞABİLME
 • AHMAKLAŞTIRMAK
 • AKARYAKITÇILIK
 • AKÇAAĞAÇGİLLER
 • AKILLANABİLMEK
 • AKILLANIVERMEK
 • AKKORLAŞTIRMAK
 • AKORTSUZLAŞMAK
 • AKSETTİREBİLME
 • AKTARILABİLMEK
 • AKTARILIVERMEK
 • AKTİFLEŞEBİLME
 • AKTİFLEŞTİRMEK
 • AKTÜELLEŞTİRME
 • ALABALIKGİLLER
 • ALACAKLANDIRMA
 • ALACALANDIRMAK
 • ALAFRANGACILIK
 • ALAFRANGALAŞMA
 • ALAKALANDIRMAK
 • ALATURKALAŞMAK
 • ALÇAKLAŞABİLME
 • ALÇAKLAŞTIRMAK
 • ALÇILAYABİLMEK
 • ALÇILAYIVERMEK
 • ALDATILABİLMEK
 • ALDIRILABİLMEK
 • ALEVLENDİRİLME
 • ALEVLENEBİLMEK
 • ALEVLENİVERMEK
 • ALGILANABİLMEK
 • ALGILATABİLMEK
 • ALGILAYABİLMEK
 • ALGILAYIVERMEK
 • ALIKLAŞABİLMEK
 • ALIKLAŞIVERMEK
 • ALIKLAŞTIRILMA
 • ALIKONULABİLME
 • ALIŞILMAMIŞLIK
 • ALIŞTIRABİLMEK
 • ALKIŞLANABİLME
 • ALKIŞLATABİLME
 • ALKIŞLAYABİLME
 • ALKIŞLAYIVERME
 • ALMANLAŞTIRMAK
 • AMERİKALILAŞMA
 • ANARŞİSTLEŞMEK
 • ANAYASALLAŞMAK
 • ANESTEZİYOLOJİ
 • ANGAJMANSIZLIK
 • ANIMSANABİLMEK
 • ANIMSATABİLMEK
 • ANIMSAYABİLMEK
 • ANIMSAYIVERMEK
 • ANITLAŞABİLMEK
 • ANITLAŞTIRILMA
 • ANLAMLANDIRMAK
 • ANLAMSIZLAŞMAK
 • ANLAŞILABİLMEK
 • ANLAŞTIRABİLME
 • ANLATILABİLMEK
 • ANONİMLEŞTİRME
 • ANTİBAKTERİYEL
 • ANTİDEMOKRATİK
 • ANTİKAPİTALİST
 • ANTİKAPİTALİZM
 • ANTİPATİKLEŞME
 • ANTİPROPAGANDA
 • ANTROPOMORFİZM
 • APTALLAŞABİLME
 • APTALLAŞTIRMAK
 • ARAKLAYABİLMEK
 • ARAKLAYIVERMEK
 • ARAPÇALAŞTIRMA
 • ARAŞTIRABİLMEK
 • ARAŞTIRIVERMEK
 • ARAŞTIRMACILIK
 • ARAZBARBUSELİK
 • ARILAŞTIRILMAK
 • ARINDIRABİLMEK
 • ARIZALANABİLME
 • ARIZALANIVERME
 • ARSIZLAŞABİLME
 • ARSIZLAŞTIRMAK
 • ARŞİVLENEBİLME
 • ARŞİVLEYEBİLME
 • ARTIRILABİLMEK
 • ARZULAYABİLMEK
 • ASKERİLEŞTİRME
 • AŞAĞILANABİLME
 • AŞAĞILAŞABİLME
 • AŞAĞILAYABİLME
 • AŞAĞILAYICILIK
 • AŞINDIRABİLMEK
 • ATEŞLENEBİLMEK
 • ATEŞLEYEBİLMEK
 • ATEŞLEYİVERMEK
 • ATIŞTIRABİLMEK
 • ATIŞTIRIVERMEK
 • ATLATILABİLMEK
 • AVARELEŞTİRMEK
 • AVRUPALILAŞMAK
 • AVUÇLAYABİLMEK
 • AVUÇLAYIVERMEK
 • AYAKLANABİLMEK
 • AYAKLANDIRILMA
 • AYAKLANIVERMEK
 • AYARLANABİLMEK
 • AYARLATABİLMEK
 • AYARLAYABİLMEK
 • AYARLAYIVERMEK
 • AYARTILABİLMEK
 • AYAZLANDIRILMA
 • AYDINLANABİLME
 • AYDINLANIVERME
 • AYDINLATABİLME
 • AYDINLATICILIK
 • AYDINLATIVERME
 • AYIKLANABİLMEK
 • AYIKLANIVERMEK
 • AYIKLATABİLMEK
 • AYIKLAYABİLMEK
 • AYIKLAYIVERMEK
 • AYIPLAYABİLMEK
 • AYMAZLAŞABİLME
 • AYRICALIKLILIK
 • AYRIŞTIRABİLME
 • AYRIŞTIRICILIK
 • AZALTILABİLMEK
 • AZARLANABİLMEK
 • AZARLAYABİLMEK
 • AZARLAYIVERMEK
 • AZGINLAŞTIRMAK
 • AZIMSANABİLMEK
 • AZIMSAYABİLMEK
 • AZLEDİLEBİLMEK

A ile başlayan on dört harfli kelimeler

ABANDIRABİLMEK

Abandırmaya gücü yetmek.

ABANDIRIVERMEK

Çabucak abanmasını sağlamak.

ABANOZLAŞTIRMA

Abanozlaştırmak işi.

ABARTILABİLMEK

Abartılma ihtimali veya imkânı bulunmak.

ABİDELEŞTİRMEK

Anıtlaştırmak.

ACAYİPLEŞTİRME

Acayipleştirmek işi.

ACELELEŞTİRMEK

Çabuklaştırmak.

ACEMİLEŞEBİLME

Acemileşebilmek durumu.

ACEMİLEŞİVERME

Acemileşivermek durumu.

ACILAŞTIRILMAK

Acı duruma getirilmek.

ACIMASIZLAŞMAK

Acımasız duruma gelmek, acımamak.

ACINDIRABİLMEK

Acındırma ihtimali veya imkânı bulunmak.

Acındırma becerisi bulunmak.

ACİZLEŞEBİLMEK

Âciz bir duruma düşme ihtimali bulunmak.

AÇIKLANABİLMEK

Anlaşılır bir duruma getirilme ihtimali veya imkânı bulunmak.

AÇIKLAŞTIRILMA

Açıklaştırılmak işi.

AÇIKLATABİLMEK

Açıklamasını veya açıklanmasını sağlamak.

AÇIKLAYABİLMEK

Açıklama ihtimali veya imkânı bulunmak.

Açıklama becerisi bulunmak.

AÇIKLAYIVERMEK

Çabucak veya kolayca açıklamak.

ADDEDİLEBİLMEK

Sayılabilmek.

ADIMLAYABİLMEK

Adımlama ihtimali veya imkânı bulunmak.

Adımlama becerisi bulunmak.

ADLANDIRABİLME

Adlandırabilmek işi.

ADLANDIRIVERME

Adlandırıvermek işi, isimlendiriverme.

AFFEDİLEBİLMEK

Bağışlanabilmek.

AFFETTİREBİLME

Affettirebilmek işi.

AFFOLUNABİLMEK

Bağışlanma ihtimali bulunmak.

AFYONKARAHİSAR

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri.

AĞAÇLANDIRILIŞ

Ağaçlandırılma işi.

AĞAÇLANDIRILMA

Ağaçlandırılmak işi.

AĞDALAŞABİLMEK

Ağda durumuna gelme ihtimali bulunmak.

AĞDALAŞIVERMEK

Çabucak ağda durumuna gelmek.

AĞDALAŞTIRILMA

Ağdalaştırılmak işi.

AĞIRLANABİLMEK

Ağırlanma ihtimali bulunmak.

AĞIRLAŞABİLMEK

Ağırlaşma ihtimali veya imkânı bulunmak.

AĞIRLAŞTIRILMA

Ağırlaştırılmak işi.

AĞIRLATABİLMEK

Ağırlatma ihtimali veya imkânı bulunmak.

AĞIRLAYABİLMEK

Ağırlama ihtimali veya imkânı bulunmak.

Ağırlama becerisi bulunmak.

AHENKLEŞTİRMEK

Ahenk sağlamak.

AHMAKLAŞABİLME

Ahmaklaşabilmek işi.

AHMAKLAŞTIRMAK

Aptallaştırmak.

AKARYAKITÇILIK

Akaryakıtçının yaptığı iş.

AKÇAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası.

AKILLANABİLMEK

Akıllanma ihtimali veya imkânı bulunmak.

Akıllanma becerisi bulunmak.

AKILLANIVERMEK

Çabucak aklı başına gelmek.

AKKORLAŞTIRMAK

Akkor durumuna getirmek.

AKORTSUZLAŞMAK

Akordu bozulmak.

AKSETTİREBİLME

Aksettirebilmek işi.

AKTARILABİLMEK

Aktarılma ihtimali veya imkânı bulunmak.

AKTARILIVERMEK

Çabucak aktarılmak.

AKTİFLEŞEBİLME

Aktifleşebilmek işi.

AKTİFLEŞTİRMEK

Aktifleşmesini sağlamak, aktif duruma getirmek.

AKTÜELLEŞTİRME

Güncelleştirme.

ALABALIKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, kemikli balıkların bir familyası.

ALACAKLANDIRMA

Alacaklandırmak işi.

ALACALANDIRMAK

Alaca duruma getirmek.

ALAFRANGACILIK

Alafrangacı olma durumu.

ALAFRANGALAŞMA

Alafrangalaşmak durumu.

ALAKALANDIRMAK

İlgilendirmek.

ALATURKALAŞMAK

Alaturka olmak.

ALÇAKLAŞABİLME

Alçaklaşabilmek işi.

ALÇAKLAŞTIRMAK

Alçaklaşmasına sebep olmak.

ALÇILAYABİLMEK

Alçılama ihtimali veya imkânı bulunmak.

Alçılama becerisi bulunmak.

ALÇILAYIVERMEK

Çabucak alçılamak.

ALDATILABİLMEK

Aldatılmaya eğilimli olmak, kolayca aldatılmak, aldatılma ihtimali bulunmak.

ALDIRILABİLMEK

Aldırılma ihtimali veya imkânı bulunmak, kolayca aldırılmak.

ALEVLENDİRİLME

Alevlendirilmek işi.

ALEVLENEBİLMEK

Alevlenme ihtimali veya imkânı bulunmak.

ALEVLENİVERMEK

Çabucak alevlenmek.

ALGILANABİLMEK

Algılanma ihtimali bulunmak.

ALGILATABİLMEK

Algılatma ihtimali veya imkânı bulunmak.

Algılatma becerisi bulunmak.

ALGILAYABİLMEK

Algılama ihtimali veya imkânı bulunmak.

Algılama becerisi bulunmak.

ALGILAYIVERMEK

Çabucak algılamak.

ALIKLAŞABİLMEK

Alıklaşma ihtimali bulunmak.

ALIKLAŞIVERMEK

Çabucak alıklaşmak.

ALIKLAŞTIRILMA

Alıklaştırılmak işi.

ALIKONULABİLME

Alıkonulabilmek işi.

ALIŞILMAMIŞLIK

Alışılmamış olma durumu.

ALIŞTIRABİLMEK

Alıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak.

Alıştırma becerisi bulunmak.

ALKIŞLANABİLME

Alkışlanabilmek işi.

ALKIŞLATABİLME

Alkışlatabilmek işi.

ALKIŞLAYABİLME

Alkışlayabilmek işi.

ALKIŞLAYIVERME

Alkışlayıvermek işi.

ALMANLAŞTIRMAK

Almanlara özgü yaşayış tarzı kazandırmak.

AMERİKALILAŞMA

Amerikalılaşmak durumu.

ANARŞİSTLEŞMEK

Anarşist özelliği taşımak.

ANAYASALLAŞMAK

Yürürlükte olan anayasaya uygun duruma gelmek.

ANESTEZİYOLOJİ

Anestezi bilimi.

ANGAJMANSIZLIK

Bağlantısızlık.

ANIMSANABİLMEK

Anımsanma ihtimali veya imkânı bulunmak.

ANIMSATABİLMEK

Anımsatma ihtimali veya imkânı bulunmak.

Anımsatma becerisi bulunmak.

ANIMSAYABİLMEK

Anımsama ihtimali veya imkânı bulunmak.

Anımsama becerisi bulunmak.

ANIMSAYIVERMEK

Aniden anımsamak, hatırlayıvermek.

ANITLAŞABİLMEK

Anıtlaşma ihtimali veya imkânı bulunmak.

ANITLAŞTIRILMA

Anıtlaştırılmak durumu.

ANLAMLANDIRMAK

Anlamını açıklamak.

Anlam vermek, anlam kazandırmak.

ANLAMSIZLAŞMAK

Anlamsız duruma gelmek.

ANLAŞILABİLMEK

Anlaşılma ihtimali veya imkânı bulunmak.

ANLAŞTIRABİLME

Anlaştırabilmek işi.

ANLATILABİLMEK

Anlatılma ihtimali veya imkânı bulunmak.

ANONİMLEŞTİRME

Anonimleştirmek işi.

ANTİBAKTERİYEL

Bakteri üremesini engelleyen.

İlginizi çekebilir

a ile başlayan 9 harfli kelimeler

A ile başlayan 9 harfli kelimeler

A ile başlayan 9 harfli kelimeler ve anlamları bu sayfamızda ayrıntılarıyla derlenmiştir.