15 Nisan 2024 Pazartesi - 11:43
Öneriler:
Anasayfa / E ile başlayan kelimeler / E ile başlayan 2 harfli kelimeler
E ile başlayan 2 harfli kelimeler

E ile başlayan 2 harfli kelimeler

E ile başlayan 12 adet 2 harfli kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler aşağıda listelenmiştir. Ayrıca kelimelerin anlamlarını da bulabilirsiniz.

E ile başlayan kelimeler listesinden diğer kelimelere de bakabilirsiniz.

 • EH
 • EK
 • EL
 • EM
 • EN
 • ER
 • ES
 • ET
 • EU
 • EV
 • EY

E ile başlayan 2 harfli bazı kelimelerin anlamları

EH

`Olur, peki veya fena değil` anlamlarında kullanılan bir söz.

Bezginlik anlatan bir söz.


EK

Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.

Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.

Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.

İki borunun birbirine birleştirildiği yer.

Eklenmiş, katılmış.

Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika.


EL

Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü.

Sahiplik, mülkiyet.

Kez, defa.

İskambil oyunlarında oynama sırası.

İskambil oyunlarında her bir tur.

Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.


EM

İlaç, merhem.


EN

Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.

Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.

Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime.


ER

Erkek.

İşini iyi bilen, yetenekli kimse.

Kahraman, yiğit.

Rütbesiz asker, nefer.

Koca.


ES

Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı.

Aynştaynyum elementinin simgesi.


Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzeri.

Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika.

Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri.

İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner.

Kuma, ortak.

Arkadaş.

Döl eşi.


ET

İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka.

Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi.

Ten.

Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm.


EU

Evropiyum elementinin simgesi.


EV

Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı.

Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane.

Aile.

Soy, nesil.


EY

Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü.

Usanç anlatan bir seslenme sözü.

İlginizi çekebilir

E ile başlayan 9 harfli kelimeler

E ile başlayan 9 harfli kelimeler

E ile başlayan 9 harfli kelimeler ve anlamları bu sayfamızda ayrıntılı bir şekilde derlenmiştir.