14 Mayıs 2024 Salı - 08:32
Öneriler:

Son İçerikler

Asıl ne demek?

asıl, -slı Arapça aṣl 1. isim Bir şeyin kendisi, kopya karşıtı:      Bir belgenin aslı. 2. isim Bir şeyin ilk olarak ortaya çıktığı yer:      “Fuar sözüne gelince onun aslı Latincedir.” – Suat Yakup Baydur 3. isim ► gerçeklik:      “Hâlbuki bunların hiçbirisinin aslı yoktu.” – Ömer Seyfettin 4. isim ► soy:      “İnsan, dedi, aslını unutmamalıdır.” – Sait Faik Abasıyanık 5. sıfat ► esas:      “Ama benim asıl niyetim eski sevgilisinin adını öğrenmek.” …

Devamını Oku »

Asri ne demek?

asri sıfat, eskimiş, (asri:), Arapça ʿaṣrī ► çağdaş:      “O günlerde bütün ananevi şartları haiz olan bir aile teşkil etmek bende hâkim bir arzu idi. ‘Asri aile’ terkibinden nefret ediyordum.” – Peyami Safa

Devamını Oku »

Asar ne demek?

asar (I) isim, eskimiş, çokluk, (a:sa:rı), Arapça ās̱ār Eserler:      “Bir de temaşa asarının yüzde doksanı bir fikre hizmet için muayyen bir maksatla yapılıyordu.” – Ali Ekrem Bolayır asar (II) isim, çokluk, (a:sar), Arapça aʿṣār Yüzyıllar:      “Sen ki asara gömülsen taşacaksın… Heyhat!” – Mehmet Akif Ersoy

Devamını Oku »

Arız ne demek?

arız (a:rız), Arapça ʿāriż 1. sıfat, eskimiş Sonradan ortaya çıkan. 2. sıfat, eskimiş Bulaşmış, musallat olmuş:      “Zengin çocuklarına arız münasebetsizlikler, fakir çocuklarına mahsus fenalıklardan aşağı kalmıyor.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Devamını Oku »

Aşir ne demek?

aşir, -şri isim, din bilimi, Arapça ʿaşr Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri.

Devamını Oku »

Asap ne demek?

asap, -bı isim, çokluk, (a:sa:bı), Arapça aʿṣāb Sinirler:      “Bu müşkül işi başarabilmek, bu zahmetli çileyi doldurmak için asabımızın yatıştığı, gönlümüzün rakit bulunduğu, zihnimizin yorgun olmadığı, hülasa iyi çalışabileceğimiz bir zamana ihtiyacımız vardır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

Devamını Oku »

Apse ne demek?

apse isim, tıp, Fransızca abcès Genellikle bakterilerle ilgili bir enfeksiyonun neden olduğu ağrılı irin birikintisi.

Devamını Oku »

Araf ne demek?

araf (a:raf), Arapça aʿrāf 1. isim İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer. 2. isim, mecaz İki şey ortasında kalan yer veya durum:      “Ne milliyetçiyim diyorsunuz ne de kozmopolit!.. Yani araftasınız. Hâlbuki araf insanlara özgü değildir.” – Ömer Seyfettin

Devamını Oku »